Tin tức sự kiện

Home > News & Events

Tái cơ cấu DN thủy sản - những dấu hiệu tích cực

 

Mặc dù trong bối cảnh kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng việc tái cơ cấu của các doanh nghiệp thủy sản đang có những dấu hiệu tích cực.
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát vừa phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản với mục tiêu là duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.

Mặc dù trong bối cảnh kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng việc tái cơ cấu của các doanh nghiệp thủy sản đang có những dấu hiệu tích cực.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát vừa phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản với mục tiêu là duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.

 

Old news